Public Address

در اماکن جهت اعلام خبر و یا ایجاد محیطی آرامش بخش از سیستم صوت و پیج استفاده می‌شود. این سیستم با ایجاد موسیقی پس زمینه محیطی زیبا و هیان انگیز را بوجود می‌آورد.